Допомога

Публічна оферта

Договір публічної оферти
на надання послуг хостінга та реєстрації доменів.

Компанія «AvaHost», іменована далі Виконавець, пропонує послуги реєстрації доменів і хостінга веб-сайтів в мережі Інтернет (далі — Послуги) юридичній або фізичній особі (далі Замовник).
Безумовним прийняттям (акцептом) умов діючого публічного Договора Оферти (далі — Договір) є здійснення Замовником платежу в рахунок сплати послуг та отримання відповідного фінансового документа, підтверждуючого факт оплати.

1. Загальні положення
1.1. Під Послугами розуміється надання Замовнику:
1.1.1. унікального імені і пароля, дозволяючих йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця);
1.1.2. підтримку первинного і вторинного сервера імен DNS використовуємого домена;
1.1.3. можливість організації необмеженої кількості імен електронної пошти з обсягом зберігаємої в кожний момент часу інформації в межах квоти, передбаченої тарифним планом;
1.1.4. можливість використання всіх доступних программ і функцій;
1.1.5. доступ до статистики відвідувань;
1.1.6. отримання необхідних для підключення до Послуги та налаштуванню програмного забезпечення консультацій по електронній пошті.

2. Права та обов`язки сторін
2.1. Замовнику не дозволяється:
2.1.1. Здійснювати дії направлені на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб протиправного доступу до ресурсів Виконавця і/або до інших ресурсів, доступним через мережу Інтернет.
2.1.2. Публіковати, передавати (розсилати) будь-яку інформацію, яка суперечить нормам міжнародного права.
2.1.3. Публіковати або передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке містить в собі комп`ютерні віруси або інші компоненти, прирівнені до них.
2.1.4. Розміщувати на віртуальному сервері, передавати (розсилати) інформацію еротичного, порнографічного змісту, а також посилання на подібні ресурси.
2.1.5. Передавати (розсилати) електронні повідомлення комерційного та іншого характеру, несогласовані попередньо з їх одержувачем. Під розсилкою розуміється як масова розсилка декількох електронних листів безліч одержувачів, так і множинна розсилка одному одержувачу, а також використання реквізитів (веб-страниц, е-mail) Замовника при подібних розсилках, здійснених через другого Провайдера. Мы не визнаємо спам (несанкціоновані розсилки) в різних його проявленнях. Всякий акаунт, помічений у спаме, буде видалятися без попередження, остаток грошових коштів не повертається.
2.1.6. Перевищувати норми віртуального хостинга, завантажувати сервер більш 3% всіх доступних системних ресурсів в будь-який момент часу.
2.1.7. Використовувати ненормативну лексіку при спілкуванні зі службою підтримки, висувати необгрунтованы обвинувачення в сторону компаніі в будь-якій формі.

2.2. Обов`язки Виконавця:
2.2.1. Надати Замовнику Послуги після зарахування платежу.
2.2.2. Зареєструвати Замовника шляхом передачі пароля і логіна на e-mail Замовника.
2.2.3. Провести реєстрацію домену (якщо замовлен) на ім`я Замовника при умові що домен вільний на момент реєстрації.
2.2.4. Надавати  Послуги відповідно з обраним тарифним планом.
2.2.5. Проводити консультації зв`язані з особливостями налаштування сервера по електронній пошті.

2.3. Права Виконавця:
2.3.1. Призупинити надання Послуг Замовнику або розірвати Договір у одностороннім порядку без повернення оплати у випадку порушення Замовником п.2.1. данного Договора.

3. Вартість  послуг і порядок розрахунків

3.1. Вартість Послуг по данному Договору визначається відповідно до діючих тарифів і умов оплати опублікованими на сайті avahost.ru

4. Особливі умови і відповідальність сторін

4.1. Доменне ім`я реєструється у тому випадку, якщо виконані усі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, а саме:
— на момент реєстрації таке ім`я домена вільне;
— не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;
— в замовленні вказана повна і коректна інформація про Замовника, необхідна для реєстрації.
4.2. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг. Виконавець вживає усі розумні зусилля та міри для цього.
4.3. Виконавець не несе відповідальність за прямий або косвений збиток, причинений Замовнику в наслідок використання Послуг.

4.4. Замовник  повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути з причини
несанкціонованого його використання. По факту кражі логіна і пароля  з вини третіх осіб клієнт має право направити на адресу
Виконавця  заяву про зміну логіна і пароля.

5. Строк дії договору

5.1. Договір заключається строком на кільксть сплачених днів і автоматично продовжується при послідуючих платежах.
5.2. Договір вступає в силу з моменту сплати Послуг.